Registrace

Můžete také využít partnerskou registraci.
PODMÍNKY REGISTRACE

Touto registrací uděluje uživatel (zákazník) souhlas se svým zařazením do databáze společnosti OFF COURSE s.r.o. a pod svým přihlašovacím jménem tak může využívat všechny služby, které tato společnost nabízí, tj. služby na stránkách provozovaných společností OFF COURSE s.r.o. - například stránky www.golfshop4you.cz

Uživatel (zákazník) může svůj souhlas s registrací v databázi vzít kdykoli zpět (dle nového práva GDPR - "Právo na výmaz" / "Právo být zapomenut"), a to žádostí zaslanou prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailem na adresu obchod@golfshop4you.cz s uvedením svých přihlašovacích údajů. Rovněž má zákazník právo vyžádat si jaké osobní údaje a v jakém rozsahu o něm společnost OFF COURSE s.r.o zpracovává.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které uživatel (zákazník) uvádí, podléhají ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Veškeré nakládání s osobními údaji uživatelů (zákazníků) se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Uživatel (zákazník) svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Přehled uchovávaných osobních údajů

Uživatel (zákazník) souhlasí s uchováním následujících dat:

  • jméno a příjmení zákazníka / název firmy
  • IČ / DIČ v případě registrace firmy
  • emailová adresa
  • telefon
  • IP adresa
  • poštovní adresy (fakturační, popř. dodací - volitelné zákazníkem za účelem vystavení objednávek a faktur)

Pokračujte v prohlížení a užijte si nakupování!

V našem sortimentu nabízíme následující značky:
TiCad

6369

položek sortimentu

79

prodávaných značek

5

skladů
MasterCard
Maestro
VISA
ESSOX